12.2.14

ngưu

Hôm qua, nhậu với bạn, nickname là Quỷ Tịnh, hồi nhỏ tu tập trong chùa, nhưng không có duyên tu, nên hoàn tục, trôi nổi lặn hụp trong đám bụi trần. Bây giờ, ăn lộc chùa, lâu lâu quí thầy cần sửa máy vi tính, làm văn bản, vẽ vời... thì triệu Quỷ đến! Lụm lặt tí chuyện vui trong bữa nhậu: 

1. Quỷ Tịnh nhớ câu thơ của Lê Vũ (Phù Trầm, trong đám nghệ sĩ họ Phù Nha Trang): "Hãy bước đến nhìn gương soi lại mặt!" và cảm khái: có những câu thơ của bạn bè, nhớ lại bỗng thấy như một châm ngôn cho cuộc đời!

2. Và kể chuyện thiền: Có vị thiền sư, đang trên đường xa trở lại chùa, trong buổi chiều nhập nhoạng bỗng thấy trong chân núi vắng một túp nhà tranh nhỏ đang bừng lên một vầng sáng rực rỡ. Ngài bèn ghé vào, vừa cần tá túc qua đêm, vừa muốn tìm hiểu vầng sáng kỳ lạ đó.

Gia chủ là một bà lão. Hỏi thăm chuyện, bà lão mới kể cách đây 30 năm, có một vị thiền sư ghé nhà và bày cho bà "Lục Tự Đại Minh Chú", mà bà kiên trì niệm liên lĩ mãi đến nay.

Câu chú bà nhớ là: "Án Ma Ni Bát Di Ngưu".

Thiền sư rất ngạc nhiên và bảo bà: "Ô, bà ơi, bà niệm sai câu chú đó rồi. Đúng là phải vầy: Án Ma Ni Bát Di hồng!". "Vậy sao, té ra lâu nay tôi niệm sai, cám ơn thầy, để tối nay tôi sẽ sửa lại."

Mờ sáng, thiền sư lên đường. Khi ra khỏi chân núi, ngoái nhìn lại, ngài không còn thấy vầng sáng rực rỡ kia nữa. Mãi một lúc, ngài mới ngộ ra: "Ta sai rồi!" và vội vã quay trở lại, nói với bà lão: "bà ơi, hồi hôm tôi nhớ nhầm, câu chú đúng là Án Ma Ni Bát Di Ngưu đó!"

Thiền sư lại lên đường. Không ngoái đầu nhìn lại, nhưng ngài biết vầng sáng kia đang rực rỡ lên từ túp lều tranh nhỏ.

3. Nô cũng có cái bịnh là thấy đâu có chuyện văn chương chữ nghĩa sai sót là hay nhảy vô sửa sai, bất kể duyên nghiệp ra sao. Nghe Quỷ Tịnh kể chuyện này, thôi thì tự chữa bịnh mình, bước đến nhìn gương soi lại mặt
»»  read more