6.3.14

ngày tro

Hôm qua, thứ Tư, Lễ Tro của người công giáo. Trong lễ sẽ có nghi thức xức tro lên đầu tín hữu, với câu nguyện: con người từ tro bụi mà thành rồi sẽ về với tro bụi.

Bụi tro này được lấy từ những nhành lá tươi (được đốt đi) trong Lễ Lá, kỷ niệm ngày thiên hạ nô nức vui mừng đón Chúa Giêxu vào thành, để rồi cũng đám đông dân chúng đó, gào lên trong cuộc khổ nạn của Ngài: Đóng đinh nó đi!


Ngày Lễ Tro, tín hữu ăn chay, kiêng thịt, sáng nhịn đói, trưa ăn một chút, chiều lại nhịn, nhằm làm thanh sạch tâm hồn mình, biết thân phận nhỏ nhoi của con người, để chuẩn bị cho ngày lễ lớn nhất: Phục Sinh.

Lễ Phục Sinh là lễ quan trọng nhất đối với người công giáo, hơn cả Lễ Giáng Sinh. Vì nếu chúa Kitô không phục sinh, thì mọi giáo điều, đức tin... không có ý nghĩa gì cả!

2.
Ngay cả trong đời sống của con người, theo hay không theo đạo nào, chắc chắn để cho tâm hồn mình luôn tươi mới, luôn có những ngày tro bụi và những ngày phục sinh.

Có những ngày ta chìm trong đau đớn, giận dữ, bất lực thấy đời là vô nghĩa!

Có những ngày ta thấy an bình, đầy phúc lạc.


Có những ngày ta ngập tràn niềm vui, hạnh phúc như mới vừa được sinh ra một lần nữa, hay đúng hơn được sống lại, được phục sinh!

3.
Tìm kiếm phúc lạc cho tâm hồn, vừa là hành trang, vừa là mục đích của chuyến hành trình nhân sinh!

Ta đi, với một vết tro bụi trên đầu, như một chữ không, để đến được cái tận cùng trong hữu hạn!

»»  read more